Životopis

Životopis je text, který nás doprovází především při hledání nového zaměstnání. Běžně se označuje písmeny CV, což jsou počáteční písmena latinského curriculum vitae. Doslovný překlad zní „běh života“, přeneseně pak označuje právě text podávající základní informace o našem životě, jeho nejdůležitějších datech či zkušenostech.

Kompletace kuličkových per

Přivydělejte si až 11.000 Kč měsíčně kompletací per doma!
www.domprace.cz

Výroba plyšových medvídků

Přivydělejte si doma 165 Kč za každého vyrobeného medvídka!
www.domprace.cz

Jak správě napsat životopis

Správně napsat životopis je hotové umění. Musí být jasný, stručný, informačně cenný a především natolik originální, aby případného budoucího zaměstnavatele zaujal. Právě z těchto důvodů se životopisy učí psát již děti na základních školách. Každý z nás by ve svých starých školních sešitech jistě našel nejeden vzor. Psali jsme CV svoje, to však bylo většinou krátké a na informace velice chudé. Vždyť, co může dvanáctileté dítě psát o svém životě? Jméno, datum a místo narození, jména rodičů (která již v životopisech obvykle vyžadována nejsou), školu, kterou navštěvují a pečlivé děti ho obohatí ještě o své zájmy. Jenže tímto způsobem se vyčerpávající životopis psát nenaučí, a právě proto o pár stránek dál nalezneme životopisy svých rodičů, prarodičů či starších sourozenců. V mnohých případech jsou nám vzorem právě tyto školní cvičné životopisy. Jenže doba se mění a tedy i nároky na CV jsou jiné. Jak by měl správný životopis vypadat v současnosti?

Elektronický životopis

Nyní je zcela běžné mít životopis v elektronické podobě. Jednak je to jednodušší, jednak úhlednější. Co se jednoduchosti týče, mnoho žádostí rozesíláte nikoli papírově, ale právě prostřednictvím internetu. V případě, že své CV rozesíláte „papírovou“ poštou, pak není nic lehčího, než si několik kopií vytisknout či zkopírovat, než každou složitě opisovat ručně. A ono ruční psaní souvisí i s úhledností. Někteří lidé mají písmo, které mají mnohdy problémy přečíst sami. Jak si s tím má potom poradit personalista či případný budoucí nadřízený? Na druhou stranu, ačkoli se to může zdát v dnešní době počítačů a techniky neuvěřitelné, některé firmy vyžadují ručně psaný životopis. Ptáte se proč? Určité rysy lidské osobnosti se totiž dají vyčíst právě z písma – z jeho velikosti, sklonu, tvaru, způsobu psaní obloučků a mnohých dalších ukazatelů. Zaměstnavatel by tak mohl mít možnost poznat nás a především naše předpoklady pro dané zaměstnání ještě předtím, než nás vůbec uvidí. Na druhou stranu však může toto studium písma skýtat mnoho zádrhelů. Písmo je individuální záležitostí každého z nás, těžko bychom našli dvě stejná. Samozřejmě se dají vysledovat základní rysy. Konečná interpretace však nemusí být vždy úplně přesná. Tento způsob prozkoušení uchazečů je však stále méně častý a personalisté a zaměstnavatelé dávají přednost osobnímu setkání, ze kterého se dají získat přesnější a jasnější informace o osobních předpokladech uchazeče.

Dále čtěte:

Formální stránka, vzhled životopisu

Strukturovaný životopis, obsah

Dodatečné informace, rady

 

Doporučujeme:

Práce na doma
Hledáte či nabízíte práci na doma? Nabídky a poptávky pro celou ČR.

Nabídka práce
Inzertní portál Fajn-práce.cz obsahuje rozsáhlou nabídku práce

Práce na doma plnění obálek
Manuální práce na doma plnění obálek pro všechny zájemce!

Copyright © 2011 Životopis.org